Je kunt je niet meer inschrijven voor dit webinar

Titel: Turn on, turn off

In dit webinar ontdek je welke klachten bij burn-out horen en wat de oorzaken daarvan zijn. Ook ontdek je dat met name je vrouwelijk bewustzijn ontwikkelt moet worden. Het is belangrijk om in evenwicht te komen met zowel je mannelijk als vrouwelijk bewustzijn. Dit evenwicht helpt je om werkelijk heel te worden en daarmee voor eens en altijd uit je burn-out te raken.
Presentatie door
Sophie Verheij

Burn-out krijg je niet van de ene op de andere dag. 

Vijf voorbodes van burnout zijn: rug- en nekklachten, maagklachten, chronische hyperventilatie, griep en negatieve gevoelens.

Oorzaken van burn-out zijn
1. Werkdruk (objectief of subjectief).
2. Weinig autonomie.
3. Onzekerheid en onveiligheid (in de werkomgeving.)
4. Het negeren van stopsignalen.

Het grote probleem is dat we de werkelijkheid vanuit één perspectief benaderen namelijk vanuit het denken; vanuit het mannelijk bewustzijn.
Zolang we niet in evenwicht komen met onszelf blijft het gevaar om opnieuw burn-out te geraken.
Deel dit webinar